celková zodpovednosť

 

Paddy's Races Days GmbH

Organizovanie motocyklových podujatí

Ringstrasse 4

CH 9435 Heerbrugg

Telefón: +41 76 666 46 44

E-mail:   info@paddys-races-days.ch

Paddy's Races Days  GmbH je zapísaná v obchodnom registri kantónu St.Gallen a je zapísaná vo Spolkovom úrade pre obchodný register pod číslom spoločnosti CHE-249.073.113.

 

Vylúčenie zodpovednosti

Vynakladáme maximálne úsilie, aby naša webová stránka bola vždy aktuálna, správna a obsahovo úplná. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť výskyt chýb. Preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Napriek intenzívnym kontrolám nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za ich obsah zodpovedajú príslušní prevádzkovatelia. Všetky nároky na zodpovednosť za informácie na tejto webovej stránke sú vylúčené. Ak by obsah tejto webovej stránky porušoval práva tretích osôb alebo zákonné ustanovenia, žiadame vás, aby ste nás zodpovedajúcim spôsobom kontaktovali.

 

Autorské právo a zákon o ochranných známkach

Všetky značky a ochranné známky uvedené na webovej stránke a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušného registrovaného vlastníka. Autorské právo na publikované objekty, ktoré sme vytvorili, zostáva výlučne nám ako autorovi stránok. Akékoľvek kopírovanie alebo použitie takejto grafiky, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je bez nášho výslovného súhlasu povolené.  

 

súkromia 

S osobnými údajmi, ktoré sa prenášajú pri vypĺňaní formulárov, ako aj so všetkými ostatnými informáciami, ktoré nám pošlete, sa bude zaobchádzať dôverne a za žiadnych okolností nebudú poskytnuté neoprávneným tretím stranám.

 

Právna platnosť/Vylúčenie zodpovednosti

Je súčasťou našej domovskej stránky a jej služieb. Ak jednotlivé formulácie alebo časti tohto textu nezodpovedajú alebo už úplne nezodpovedajú platnej právnej situácii, zostávajúce časti tohto vyhlásenia zostávajú nedotknuté.